Gamification

Het raakvlak tussen motivatie en gamification

In de wereld van games is het bekend dat alle spelletjes een beroep doen op kernaandrijvingen die ons motiveren om bepaalde activiteiten uit te voeren. Wat kunnen we hieruit halen om in onze bedrijven toe te passen opdat we mensen kunnen motiveren in wat ze doen?

In games kunnen we 2 soorten motivatoren terugvinden die we in de wereld van gamification indelen in white hat gamification en black hat gamification. Daar waar white hat gamification inzet op mensen goed laten voelen door middel van creativiteit, zet black hat gamification in op de bekommering om kansen te verliezen en de onzekerheid over wat er gaat gebeuren om gedrag te sturen. Ik wil het in deze post vooral hebben over de eerste categorie, over hoe we mensen op de werkvloer goed laten voelen en aanmoedigen opdat ze hun creativiteit kunnen gebruiken. Dit resulteert in een positieve dynamiek, waar zowel de werknemer als de werkgever de vruchten van plukt.

Werknemers kunnen op veel verschillende manieren worden gemotiveerd. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig te overwegen welke spelmechanismen men kan gebruiken om onze doelgroep te motiveren. Daarnaast is het van groot belang om het uiteindelijke doel niet uit het oog te verliezen.

De motiverende kracht van games benutten om participatie, doorzettingsvermogen en prestaties te bevorderen vanwege hun gunstige effecten op engagement is heel innovatief. Het is bewezen dat deze combinatie in vele aspecten van het dagelijks leven, zoals training, kennisuitwisseling, rekrutering en e-learning zijn vruchten afwerpt.

Spelelementen en beloningen (rewards) dienen niet enkel als uitgangspunt om de effectiviteit van gamification te begrijpen, maar geven ook een kijk in hun werking op onze motivatie. De factoren die de motivatie beïnvloeden, m.a.w. de keuze van een persoon om deel te nemen aan een activiteit en daarenboven de intentie van inspanning of persistentie bij die activiteit, kunnen worden gecombineerd met extrinsieke beloningen zoals levels en punten om de betrokkenheid te verbeteren, wat de werknemer een aangenaam gevoel zal geven aangezien hij of zij nu behoort tot een zeker geheel binnen het bedrijf.

In een notendop: hoewel het doel is om intrinsieke motivatie te creëren en te behouden, is gamification de toepassing van extrinsieke motivatoren. Het zorgvuldig selecteren en implementeren van deze motivatoren zal leiden tot interne motivatie.

Benieuwd naar wat gamification voor uw bedrijf kan betekenen?